"Moita xente pequena, en lugares pequenos, facendo cousas pequenas, pode cambiar o mundo"
Eduardo Galeano

14/03/2016

EMOCIONANTE DISCURSO DE KATE KINSLET NOS PREMIOS BAFTA

O discurso motivador de kate Kinslet cando recolleu o premio Bafta, un prenio que adicó a todas as rapazas que dudan de sí mesmas, porque non deberían estar dudando, sino "indo".
"Seguid creyendo en vosotras mismas, solo deberíais ir a por ello"
Sus palabras de aliento para todas aquellas chicas que se han sentido alguna vez 'ninguneadas' han dado la vuelto al mundo.