"Moita xente pequena, en lugares pequenos, facendo cousas pequenas, pode cambiar o mundo"
Eduardo Galeano

25/03/2018

MOOLAADÉ (1º ESO)

SINOPSE DA PELÍCULA
Collé Ardo vive nunha aldea africana. Fai sete anos non permitiu que a súa filla fora sometida á ablación, unha práctica que lle parece unha barbarie e que ela tamén sufriu. Hoxe, catro nenas fuxen para escapar do ritual da "purificación" e piden a Collé que as protexa. Dende ese momento, se enfrentan dous valores: o respeto ao dereito de asilo (o moolaadé) e a tradición da ablación (a salindé). Coa súa decisión de acoller e axudar ás nenas Collé Ardo provoca unha crise na a vida da aldea. Collé incluso soportará o sofrimento do castigo e a humillación pública antes que renunciar a súa posición, desencadenando así unha auténtica rebelión de mulleres que esixen que ningunha nena máis sexa mutilada. Por outra anda, Amsatou, a filla de Collé, xa está en idade de casar e o seu matrimonio está concertado co fllo do xefe do pobo, un xoven que acaba de chegar de París. Polo momento, ningún home casou con unha muller non"purificada".
É unha película realizada e producida en África, por africanos y, fundamentalmente, pensada para un público africano. A película achéganos a un mundo rural totalmente distinto ao que nos presentan a maior de películas comerciales norteamericanas que chegan as nosas casas. Gracias a esta película podemos ver cómo son as casas da xente desta alda, como cociñan, como traballan, como comen, como obteñen auga, como son as súas relacións matrimoniais. Tamén amosa a complexidade social destas sociedades e as súas leis e a vida cotiá de gran cantidade de familias africanas.
La película plantexa en forma de controversia varios temas:a denuncia da ablación, o debate en torno a peso da tradición e a modernidade e, finalmente, la loita das mulleres rurais africanas por transformar as relacións de dominación impostas polos homes.
É unha película realizada e producida en África, por africanos y, fundamentalmente, pensada para un público africano. A película achéganos a un mundo rural totalmente distinto ao que nos presentan a maior de películas comerciales norteamericanas que chegan as nosas casas. Grazas a esta película podemos ver cómo son as casas da xente desta aldea, como cociñan, como traballan, como comen, como obteñen auga, como son as súas relacións matrimoniais. Tamén amosa a complexidade social destas sociedades e as súas leis e a vida cotiá de gran cantidade de familias africanas.
La película prantexa en forma de controversia varios temas:a denuncia da ablación, o debate en torno a peso da tradición e a modernidade e, finalmente, la loita das mulleres rurais africanas por transformar as relacións de dominación impostas polos homes.
Despois de ver a película, tivemos un coloquio no que falamos destas e outras cuestións.