"Moita xente pequena, en lugares pequenos, facendo cousas pequenas, pode cambiar o mundo"
Eduardo Galeano

11/04/2018

DEREITO DE ASILO: ACLARAMOS ALGÚS TERMOS


Busca a información en internet e elabora o seguinte traballo:
1.- Quen é unha persoa refuxiada?
2.- Quen é unha persoa desplazada?
3.- Quen é migrante?
4.- O dereito de asilo é un dereito fundamental da declaración dos dereitos humanos. Que é o dereito de asilo?
5.- Que é a xenofobia?
6.- Que é ACNUR?
Para realizar este pequeno traballo consulta as seguintes páxinas web:
ACNUR
Unidos por los derechos humanos
Contra viento y marea

Video: Quen é un refuxiado? que fai ACNUR?