"Moita xente pequena, en lugares pequenos, facendo cousas pequenas, pode cambiar o mundo"
Eduardo Galeano

10/02/2017

PRINCIPIÑAS E PRINCESIÑOS

Este vídeo que imos presentar fala de príncipes e princesas diferentes, principiñas: nenas dispostas a vivir aventuras, a reivindicar os seus gustos, a poder enfadarse e a saber que non precisan ser salvadas por príncipes. E princesiños, que están dispostos a expresar as súas emocións, cambiando o concepto de valentía, sabendo que hai cousas que nenos e nenas poden compartir e dando o protagonismo que perderon as nenas a través dos séculos.
Qué che resulta absurdo, ridículo dos contos de fadas? Qué consellos sentimentais darías ás princesas e a os príncipes dos contos para que a súa relación fora mellor? Como che gustaría que foran os príncipes e as princesas dos contos?