"Moita xente pequena, en lugares pequenos, facendo cousas pequenas, pode cambiar o mundo"
Eduardo Galeano

22/03/2017

CUESTIONARIO 2. 1º ESO

Avaliación das actividades de igualdades e prevención de violencia contra a muller realizadas  de 1 de outubro a 8 marzo en 1º ESO.