"Moita xente pequena, en lugares pequenos, facendo cousas pequenas, pode cambiar o mundo"
Eduardo Galeano

27/09/2015

PENSA GLOBAL, CONSUME LOCAL


Falamos na clase o que significa:


Tomamos nota dos ingredientes que nos chaman a atención no video e comentamos posteriormente o sentido dos mesmos.