"Moita xente pequena, en lugares pequenos, facendo cousas pequenas, pode cambiar o mundo"
Eduardo Galeano

22/11/2015

O MALTRATO SUTIL

Un día cualquiera, nunha cidade calquera, nun país calquera, naceu unha niña preciosa, os seus ollos o llaban todo con curiosidade.


LE AGORA ESTE ARTIGO COMPLETO AQUÍ.
El maltrato sutil causa dolor, inseguridad y baja autoestima, por lo que no debemos permitirlo. Protesta si hay algo te haga daño, aunque tu interlocutor se moleste. Si no lo entiende, carece de empatía y de de la adecuada inteligencia emocional para establecer relaciones saludables.