"Moita xente pequena, en lugares pequenos, facendo cousas pequenas, pode cambiar o mundo"
Eduardo Galeano

20/12/2016

25 DE NOVEMBRO: CURTAMETRAXES

Para conmemorar o 25 de novembro en 2º de ESO realizamos unha serie de curtas co móvil co tema "Sen violencia de xénero dende a adolescencia".
Os estereotipos e os prexuízos dificultan o camiño cara á igualdade e o bo trato entre a xente nova. O obxectivo de esta actividade é visibilizarmos actitudes e situacións de desigualdade, de discriminación ou exclusión nas relacións de amizade ou de amor na nosa idade.