"Moita xente pequena, en lugares pequenos, facendo cousas pequenas, pode cambiar o mundo"
Eduardo Galeano

19 de xuño de 2017

4º ESO AVALIACIÓN DO PROXECTO

Avaliación das actividades de titoría e igualdade durante o curso 2016-2017 de 4º ESO.

Cuestionario para 4º ESO