"Moita xente pequena, en lugares pequenos, facendo cousas pequenas, pode cambiar o mundo"
Eduardo Galeano

16/06/2017

3º ESO AVALIACIÓN DO PROXECTO

Avaliación das actividades de titoría e igualdade durante o curso 2016-2017 de 3º ESO.

Cuestionario 3º ESO