"Moita xente pequena, en lugares pequenos, facendo cousas pequenas, pode cambiar o mundo"
Eduardo Galeano

06/04/2015

THE GIRL EFFECT

En 1º vimos o video e copiamos o texto para poder comprendelo ben. Despois falamos do tema na clase de PRI.