"Moita xente pequena, en lugares pequenos, facendo cousas pequenas, pode cambiar o mundo"
Eduardo Galeano

23/09/2016

ODS: 17 OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

2015 é o ano en que os países darán forma e adoptarán unha nova axenda de desenvolvemento que se baseará nos Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio (ODM).

Os Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio establecéronse no ano 2000 co fin de alcanzar oito obxectivos de loita contra a pobreza para 2015. Desde entón, conseguíronse melloras moi importantes con relación á consecución dos ODM, pero queda moitísimo por facer. Por esta razón a ONU ddecide redefinilos e pon o 20130 como o ano límite para a súa consecución.


 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable propostos son:

1. Erradicar a pobreza en todas as súas formas en todo o mundo

2. Poñer fin á fame, conseguir a seguridade alimentaria e unha mellor nutrición, e promover a agricultura sustentable

3. Garantir unha vida saudable e promover o benestar para todos para todas as idades

4. Garantir unha educación de calidade inclusiva e equitativa, e promover as oportunidades de aprendizaxe permanente para todos

5. Alcanzar a igualdade entre os xéneros e empoderar a todas as mulleres e nenas

6. Garantir a dispoñibilidade e a xestión sustentable da auga e o saneamento para todos

7. Asegurar o acceso a enerxías alcanzables, fiables, sustentables e modernas para todos

8. Fomentar o crecemento económico sostido, inclusivo e sustentable, o emprego pleno e produtivo, e o traballo decente para todos

9. Desenvolver infraestruturas resilientes, promover a industrialización inclusiva e sustentable, e fomentar a innovación

10. Reducir as desigualdades entre países e dentro deles

11. Conseguir que as cidades e os asentamentos humanos sexan inclusivos, seguros, resilientes e sustentables

12. Garantir as pautas de consumo e de produción sustentables

13. Tomar medidas urxentes para combater o cambio climático e os seus efectos (tomando nota dos acordos adoptados no foro da Convención Marco das Nacións Unidas sobre o Cambio Climático)

14. Conservar e utilizar de forma sustentable os océanos, mares e recursos mariños para lograr o desenvolvemento sustentable

15. Protexer, restaurar e promover a utilización sustentable dos ecosistemas terrestres, xestionar de maneira sustentable os bosques, combater a desertificación e deter e reverter a degradación da terra, e frear a perda de diversidade biolóxica

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvemento sustentable, facilitar acceso á xustiza para todos e crear institucións eficaces, responsables e inclusivas a todos os niveis

17. Fortalecer os medios de execución e reavivar a alianza mundial para o desenvolvemento sustentable