"Moita xente pequena, en lugares pequenos, facendo cousas pequenas, pode cambiar o mundo"
Eduardo Galeano

04/10/2016

11 DE OUTUBRO: DÍA INTERNACIONAL DAS NENAS

As nenas son o noso futuro. Este ano, para a cuarta celebración anual do Día Internacional da Nena, o 11 de outubro, únase aos esforzos globais para asegurar un mundo libre de discriminación para as mulleres novas e as nenas.

O tema deste ano céntrase nas adolescentes e os Obxectivos de Desenvolvemento Sostenible, os cales fixan un conxunto de metas internacionais, incluída a igualdade de xénero, que se pretende alcanzar para 2030.

Como un grupo demográfico especialmente vulnerable, as adolescentes enfrontan obstáculos sociais, económicos e políticos. Aínda que teñen o potencial de converterse en líderes e realizar cambios, o seu empoderamiento pode atopar dificultades como embarazos non desexados, matrimonio forzado precoz, violencia de xénero e acceso limitado á educación superior e os servizos de saúde reproductiva.
En cifras

A escala mundial, máis de 700 millóns de mulleres que viven hoxe en día casáronse sendo pícaras (con menos de 18 anos de idade). Máis dunha de cada tres delas ?ou uns 250 millóns? casáronse antes de cumprir os 15 anos. E con frecuencia as nenas casadas non poden negociar eficazmente un sexo seguro, o que as fai vulnerables ás infeccións de transmisión sexual e os embarazos non desexados.
Cada 10 minutos, nalgún lugar do mundo, unaadolescente morre como resultado de violencia.
Nas urxencias, as adolescentes son especialmente vulnerables á violencia sexual e, nalgúns casos, grupos armados secuéstranas e explotan sexualmente.
Case a metade (o 44 por cento) das adolescentes de todo o mundo de entre 15 e 19 anos de idade pensa que un marido ou compañeiro sentimental ten dereito a pegarlle ou golpear á súa esposa ou compañeira en determinadas circunstancias.
Infografía
Historias
Fonte: UNwomen