"Moita xente pequena, en lugares pequenos, facendo cousas pequenas, pode cambiar o mundo"
Eduardo Galeano

28/11/2014

MULLER E SIDA

A desigualdade de xénero contribúe á propagación do VIH. Pode aumentar as taxas de infección e reducir a capacidade das mulleres e nenas para facer fronte á epidemia posto que, a miúdo, teñen menos información sobre o VIH e menos recursos para poñer en práctica medidas preventivas. Así mesmo, encontran impedimentos á hora de negociar prácticas de sexo máis seguro debido ás dinámicas de poder desiguais respecto aos homes. A violencia sexual, unha violación xeneralizada dos dereitos das mulleres, acrecienta o risco de transmisión do VIH. Os datos dispoñibles parecen indicar que o matrimonio pode ser un factor de risco importante, especialmente para as mozas e nenas.
Moitas mulleres que viven co VIH loitan contra o estigma e a exclusión, que se ven agravadas pola falta de dereitos. As mulleres viúvas a causa da SIDA ou que viven co VIH poden verse obrigadas a facer fronte a litixios sobre a propiedade coas súas familias políticas, que se complican polo seu limitado acceso á xustiza para defender os seus dereitos. Independentemente de se elas mesmas viven co VIH, as mulleres xeralmente asumen unha carga desproporcionada do coidado de persoas que está a morrer de SIDA ou que o padecen, ademais das/vos orfas/vos sobrevivientes. Isto á súa vez pode reducir as súas perspectivas de gozar de educación e emprego.
- See more at: http://www.unwomen.org/es/what-we-do/hiv-and-aids#sthash.Kb9g641Y.dpuf
Fonte: ONU MUJERES
Lé o artigo completo aquí.